FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 Başvuru Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumluları tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olarak veri sahiplerinin bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Bu hakka ilişkin KVKK madde 11’ de mevcut başvuru haklarının neler olduğu belirtilmiştir. Bu haklar;

•           Hakkında kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek

•           Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi ve belge talep etmek

•           Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek

•           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek

•           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek

•          İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verinin öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme

•          Kişisel verilerin yanlış işlenmesi halinde düzeltme yapılıp yapılmadığını öğrenmek

•          Silinmesi, yok edilmesi istenen kişisel verilere ilişkin işlemlerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek ve sorgulamak

•           Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek

•          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

•          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek şeklindedir.

Yukarıda yazılı olarak belirtilen haklara ilişkin şirkete başvuruda bulunabilir, başvuru konusu hakkında detaylı olarak bilgi alabilirsiniz.

Başvuru Usulü

Başvuru usul ve esaslarına ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’n 13.maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5. Maddesi temel alınmış olup ilgili başvuru bu usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Veri sahibi Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklar kapsamında taleplerini yazılı olarak ve ya kayıtlı elektronik posta( KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından şirketçe daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak sureti ile tarafımıza bildirebilir.

Başvuru Süreci

Tarafımıza yönlendirmiş olduğunuz talepleri içerir başvurularınızı FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş. talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Tarafınıza şirketimizce verilecek olan cevaplar KVKK’ nın 13.maddesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Maddeye göre hareket edecek olan FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.’nin ilgili birimleri veri kaydında yapılacak olan düzeltmeleri, olumlu/olumsuz cevaplarını gerekçeleriyle birlikte içerir bilgi ve belgeleri yine tarafınızca belirlenecek olan adreslere gönderecektir.

MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Form İçeriği

Ayrıca talep evrak kısmında belirtilecek olan hususlara yardımcı olabilmesi açısından aşağıda verili kutucuklar oluşturulmuştur. Talebinizle birlikte aşağıda yer alan hususlara ilişkin belirtilen gerekçelerin karşısını işaretleyip/işaretlememek bakımından inisiyatifiniz bulunmakta olup, işaretlenmesi durumunda bu husus talebinizle birlikte dikkate alınıp, bu kapsamda değerlendirme yapılacaktır.

Başvuru Sebebi/Gerekçesi

Cevap

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi ve belge talep etmek

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verinin öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin yanlış işlenmesi halinde düzeltme yapılıp yapılmadığını öğrenmek

Silinmesi, yok edilmesi istenen kişisel verilere ilişkin işlemlerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek ve sorgulamak

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek

Talep Evrakı

KVKK 11. maddesine göre taleplerinize konu olan kişisel verilerinize ilişkin hususları, soruları aşağıda çizili alanda belirtebilir, başvuru nedeninizi detaylandırabilirsiniz ayrıca kimlik bilgilerinizi girmeniz gereklilik arz etmekte olup bu şekilde tarafınızla iletişime geçme kanalları belirlenecek ve söz konusu talep şahsının kişisel verileri incelenebilecektir.

KİMLİK BİLGİLERİ( Zorunlu Alan)

Ad, Soyad

TC Kimlik No/Pasaport No

Uyruk(Yabancılar Tarafından Doldurulacak)

Tebligata yarar yerleşim yeri/ iş yeri adres

Bildirime yarar

elektronik posta adresi

Konuyla İlgili Belgeler

Cep telefonu/telefon numarası/ Fax numarası

Şirketimiz İle

Olan İlişkiniz  

Personel

Personel  Adayı 

Müşteri

Eski           Personel

İş ortağı

(tedarikçi)

Ziyaretçi

Yukarıda yazılı hususlara ilişkin olarak;

  • Metin içeriği ile tarafıma gerekli açıklamalar yapıldığını,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun ilgili 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ hakkında bilgilendirme yapıldığını,
  • Başvuru esaslarına ilişkin olarak zorunlu unsurlardan bahsedildiğini,
  • Yapılacak işlemin ücret gerektirmesi durumunda tarafımdan tahsil edileceği hakkında bilgilendirmeler yapıldığını,

Beyan eder, yapmış olduğum başvurunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilmesini ve başvurmuş olduğum hususa ilişkin tarafıma bilgi/belge verilmesini ve/veya oluşturulmasını talep ederim.

FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.’ye  yapmış olduğunuz başvuru sonucunda yapılan değerlendirmenin tarafınıza iletilmesi gerekmektedir. Bu sebeple başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirleyiniz.

Şirketinizce verilecek cevabın;

Adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuran/İmza

 

Söz konusu başvuru talebinize yönelik olarak FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş. tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşımının önüne geçilmesi, kişisel verinizin güvenliğinin sağlanabilmesi açısından kimliğinizi teyit edebilecek ek bilgi ve belgeler talep edebilir. FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş. bahis bilgi ve belgeleri talep hakkını her zaman saklı tutar  

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.