GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş. (“FOURS”),, öncelikle müşterilerine daha güvenli bir sanal alışveriş ortamı sağlamayı ilke edinmiş bir firma olarak, aşağıdaki gizlilik kurallarına uyulmasını şart koşar. FOURS, 6502 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeye taahhüt eder.

 E-posta adresiniz hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklanmayacak ve kullanılmayacak olup, belirli zamanlarda,  www.foursgold.com (“İNTERNET SİTESİ”) ile ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde kullanılacaktır.

FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.  (FOURS) ‘a ait,  www.foursgold.com adresini kullanımınız nedeni ile verdiğiniz kişisel bilgileri, sizin onayınız dışında diğer müşteriler, kişiler ya da tüzel kişilikler ile paylaşmayacaktır.

FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.  (FOURS) ‘a ait, www.foursgold.com adresini kullanımınız nedeni ile Kredi kartı bilgilerinizi hiçbir şekilde saklamamakla birlikte bu tür bilgileri hiçbir zaman sizden istemeyecektir. Bu bilgiler sadece ödeme sayfasında, bankadan ödeme onayı alımında kullanılacaktır. Kredi kartı bilgileri, yüksek güvenlik şartları altında ilgili bankalara ikili bağlantılarla iletilecektir.

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Kişisel bilgilerin güvenliği;

Kişisel Bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yardımları kullanır.

İnternet Sitesi-Banka haberleşme güvenliği

Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka’nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Sözkonusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.

Site içi Veri Güvenliği

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirebilmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

İnternet Sitesi-Ziyaretçi Haberleşme Güvenliği:

 

Sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşmem SSL standardında gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sırada sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığı, ödeme sayfasına erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http:// biçiminde değil, " https:// " biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit ikonu da yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 4.maddesi’ nde yazılı ilkeler gereği tarafımızca usulüne uygun olarak işlenmektedir.

Temel İlkeler;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde ilgili mevzuata ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder, kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işler, veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate alır ve verisi işlenen kişi/kişi gruplarının menfaatlerini gözetir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma; İşlenen kişisel verilerinizin yasaya uygun olarak hareket etme şartı ile güncel olup olmadığı veri sorumlusu tarafından teyit edilir/edilebilir. Kurulan ticari ilişki veya iş ilişkisi kapsamında esaslı çabamız, kurulu ilişkinin devamının sağlanabilmesi ve gerektiğinde tarafınızca bu verilerin değiştirilebilmesidir.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5.ve 6. maddesinde belirtilen hukuki gerekçelere dayalı olarak işlenmektedir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından açık ve meşru amaçlarla işlenmekte olup, belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacaktır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme; Elde edilen, kaydedilen kişisel verileriniz verilerin kaydedilme amacının ortadan kalkması halinde verinin niteliğine uygun olarak, veri sorumlusu şirket tarafından belirlenen imha politikası kapsamında silinir ve/veya yok edilir.

Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemezler. Bu nedenle kanunlarda açık rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenebilme gerekçeleri sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu gerekçelerden birinin bulunmaması halinde kişisel verinin veri sorumlusunca işlenmesi mümkün değildir. FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş. ’ye ait www.foursgold.com  internet sitesinin işletilmesi sırasında çerez kullanımı ile elde edilen kişisel veriler de aşağıda belirtilen sınırlı düzenlemeler kapsamında kaydedilmektedir.

Düzenleme kapsamında bu gerekçeler;

Veri İşlemenin,

(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şeklindedir.

Bu nedenle, FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.  (FOURS) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu kapsamda, www.foursgold.com  web sitesindeki ürünlerden faydalanan kişiler ve ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları -Hukuki Sebepleri

www.foursgold.com  internet sitemizi ziyaretiniz sırasında veya gerek üye olarak gerek üye omaksızın uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site Üyesi olmanız ve lokasyon paylaşımının açık olması halinde verinizin toplanması, her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi neticesinde kişisel verileriniz; müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak, müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet verebilmek, alınan  ürün ve hizmetleri kullanıcı ve/veya üyelere  ulaştırabilmek, sözleşmesel yükümlülükleri ifa edebilmek,  bilgi güvenliğini sağlayabilmek,  ürün ve hizmetleri kullanıcı ve/veya üyelere tanıtabilmek,  ürün ve hizmetlerimizin kullanıcı ve /veya üyelerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesini sağlayabilmek, kampanyalardan haberdar edebilmek, üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirmesini sağlayabilmek,  satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmek, kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesini sağlayabilmek, müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, ayrıca ziyaretçi ve/veya alışveriş yapan kullanıcı ile  Üye’ye sunulan ürünü temin edilebilmek, ürünün geliştirebilmek, bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeleri yapabilmek,  veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya sunulan ürünü beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmek,  hizmete sunabilmek,  önerilerde bulunabilmek, şikayet ve dileklere cevap verilebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek, müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek,müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta  özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarını yürütebilmek,satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmaları yapabilmek,Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderebilmek  ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapıyı oluşturabilmek, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması ile  değerlendirme süreci,  hukuki uyum süreci ve mali işleri yürütebilmek, şirketin ticari ve iş stratejilerini belirleyerek  geliştirilmesi ve uygulanmasını temin edebilmek, amaçları çerçevesinde, Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında ve bu sebebe dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi, Site, üzerindeki satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; alışveriş yapan Kullanıcı ve/veya Site Üyeliği süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” ve vereceğiniz “açık rıza” hukuki sebeplerine; ticari iletişim süreçleri veya özel sipariş süreçlerinde bilgilerinizin saklanmasını talep etmeniz halinde ise vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak topluyoruz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta KVKK olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Bize üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olmanız durumunda söz konusu kişi ya da kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu size ait olacaktır. Bir ürün ya da hediye kartı satın almış olmanız durumunda sizin tarafınızdan verilmiş olan üçüncü kişiye ait şahsi nitelikteki bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır:

 • Satış konusu olan ürünün gönderiminin yönetilmesi ve/veya doğru teslimatının kontrol edilmesi
 • Siz ya da üçüncü kişinin yöneltebileceği herhangi bir soru ya da öneriyle ilgilenilmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından,  yazılı veya elektronik olarak, elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,Pazar”araştırma şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler, programlar, İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies),  elektronik postalar, faks ve mektuplar,sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı, Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Veri sorumlusu tarafından kayıt altına alınan kişisel verilerin, veri sahibinin açık rızası alınmadan üçüncü (3.) kişilere aktarımının yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumun istisnası ise sorumlunun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddesine uygun olarak verileri aktarabilmesidir. Veri aktarımının yapılacağı ülke 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmiş ise hukuki gerekçelere uygun olarak açık rıza aranmaksızın veri aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. Aktarım yapılacak ülkenin güvenli ülkelerden olmaması halinde ise şirketin ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu durumda hukuki gerekçeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun izni ile açık rıza aranmaksızın veri aktarımı yapılabilmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda,

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri,  ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla yurtiçi hizmet sağlayıcılarıyla (pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve  Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile)
 • İş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, Alt yüklenicilerimiz, destek hizmeti aldığımız kişiler ile sunduğumuz amaç doğrultusunda, düzenleyici denetleyici kurumlar,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız kimselerle ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla, paylaşılmaktadır.

ÜYE ve/veya KULLANICI  olarak Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini inceleyerek ulaşılabilir.[U1]  Kullanıcı ve/veya üye   kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme hükümlerini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve belirtilen tüm şekil, amaç ve nedenlere binaen kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına özgür iradesiyle ve açık bir şekilde dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı turmak kaydıyla onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.

Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.Veri sahibi olarak haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, başvuru formu linki (....................)tıklayarak  [U2] Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.  ‘nin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

Ticari  elektronik ileti onayı:

FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.  (FOURS) olarak, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.  (FOURS) tarafından web sitemizde bulunan onay kutucuğunun işaretlenmesi ile birlikte reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda tarafımla irtibata geçilmesine  www.foursgold.com  üzerinden yaptığım üyelik başvurusu sonucu cep telefonuma sms ve/veya e-mail gönderilmesine açık rıza  veriyorum.

MERSİS No: 0334 0554 5230 0027

Ticaret Unvanı: FOURS KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.


 [U1].Çerezlere ilişkin aydınlatma metni tarafınıza iletilmiş olup www.foursgold.com sitesine çerez aydınlatma metninin eklenmesi sonrasında doğrudan bu çerez aydınlatma metnine ulaşılabilecek şekilde link eklenmelidir.

 [U2]Foursgold.com sitesinde yer alan başvuru formunun linkinin eklenmesi gerekmektedir. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.